Aydın, sorunlara önyargısız yaklaşabilen, zihinsel üretimini seçtiği sınıfın adına değil; insanlığın adına yapan kimsedir. Aydın düşünmekle ve doğru düşünmekle yükümlüdür. 

 

 Bir sorunu çözmek için gereken ilk koşul, sorunu bütün çıplaklığı ile dile getirmektir.

 

Alışkanlık anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir.

Ünvan düşkünü sıradan insanlarla iş yürümez

 Olgun kafalar gösterişten haz duymaz

Adresimiz :

Şeyhsinan Mah. Hülya Sok. ARIN İşhanı No:12A/1 ADLİYE karşısı 59860 ÇORLU

 Tel : 0535 988 95 56

 


Başlıca Hizmetlerimiz

  . Halihazır harita yapımı,

. İmar planı uygulamaları (3194/18- 2981/10b),

. Parselasyon, İfraz (ayırma),  ihdas ve yola terk işlemleri,

. YAPI harita teknik uygulama sorumluluğu
(TUS) üstlenme,

. Mimari projelerin araziye aplikasyonlarının hassas olarak gerçekleştirilmesi.

. Arazi, tarla, arsa, bağ, bahçe imar planı etüdü,

. Enerji iletim hatları yatay ve düşey kesit projeleri hazırlama,

. Yapılmış inşaat ve mülkiyet sınırları aplikasyonlarının etüdü ve raporlanması,

. İnşaatı bitmiş (tamamlanmış) yapıya ait röperli kroki, vaziyet planı ve bağımsız bölüm      

  krokisi hazırlama,

 

                              . İnşaat temel soket köşeleri, aks doğrultuları aplikasyonu,

               . Hassas kot (yükseklik) verme,

               . Ortometrik yükseklik ölçmeleri (nivelman),

. Camiler için kıble yönü belirleme,

. Coğrafi kuzey yönü belirleme,

 

                                       . Sayısal arazi modeli oluşturma,

. Hafriyat (kazı-dolgu) ölçü ve hacım (kübaj) hesapları,

. Adliyelerde teknik bilirkişilik.

. Bilgi işlem : Özel mühendislik problemlerinin çözümü için bilgisayar programları  

  geliştirme.

 

Mühendislikle ilgisi olmayan herhangi başka bir iş yapılmaz.

 Ticari faaliyetimize son verilmiş olduğundan bütün eleştirilerimiz silinmiştir.